הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 351

המועצה המקומית באזור והיחידה לאיכות הסביבה מפעילים בסיוע המשרד להגנת הסביבה, תכנית סביבתית בנושא פסולת, מיחזור וצרכנות נבונה גם בחטיבת הביניים רבין באזור. התכנית מותאמת לתכנים המועברים בבתי הספר היסודיים ופועלת בדרכים הבאות: § מתקיימות הרצאות בנושא פסולת, מיחזור וצרכנות נבונה בקרב כל כיתות החטיבה. § מתקיים שיתוף פעולה עם ילדי מועצת התלמידים אשר היא פעילה מאוד ודומיננטית ומקדמת את נושא ההסברה בחטיבה בעיקר לתחום הפרדת הנייר. § הוצבה פינת הפרדה מסודרת לנייר ולסוללות. § תלמידי החטיבה יצאו לסיור במפעל אופיס טקסטיל ובחיריה. § התקיימה הרצאת עומק מול כלל המורים בחדר מורים כחשיפה לנושא. § ב 6/4 יתקיים יום שיא ופעילות ירוקה בכל ביה"ס בדגש עידוד ההפרדה והמיחזור. § התלמידים שותפים בשיקום גן השקמה באזור. § צוות המורים העביר במסגרת שבוע איכות הסביבה, מערכי שיעור בנושא צרכנות נבונה.