הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 351

המועצה המקומית באזור והיחידה לאיכות הסביבה מפעילים בסיוע המשרד להגנת הסביבה, תכנית סביבתית בנושא פסולת, מיחזור וצרכנות נבונה בשלושה גני ילדים נבחרים באזור. הגנים נבחרו על ידי מינהל חינוך. הגנים המשתתפים בתכנית הם: רקפת, סחלב וסיגלית. העצמה של תהליכים סביבתיים בקהילה באמצעות חינוך סביבתי בגיל הרך וחיבור אוכלוסיית הגנים לפעילות הסביבתית הנעשית בבתי הספר אותם הם מזינים יובילו למטרה העיקרית - "כולם מדברים באותה השפה". במה עוסקת התכנית? 1. התכנית תעסוק באופן מעמיק בנושא בעיית הפסולת והחלופות ההתנהגויות הקיימות לפתרון ברמת הפרט והקהילה ובהתאמה ליעדים האסטרטגיים באזור. 2. התכנית תתייחס לפעילויות השבה ומיחזור של פסולת בהתבסס על היעדים של המשרד להגנת הסביבה, תגביר את ההיכרות של משפחות הילדים עם נושא ההפרדה לשני זרמים- רטוב ויבש ותעצים התנהגויות בהתאם למערך התשתיות באזור. יעדי התכנית: מתבצעת הפרדת פסולת בסיסית בכל הגנים. מתקיימת למידת אוריינות סביבתית בגנים. מתקיימת הכירות עם סמלים ירוקים. גני הילדים יהפכו לסוכני שינוי בקהילה בנושאי פסולת, הפרדה ומיחזור. דרכי פעולה: § תהליך ההטמעה של נושא הפסולת והמיחזור מתבצע באמצעות הנחיה תוך גנית במתכונת של 6 שעות שנתיות לכל גן. § התכנים שמועברים במפגשים עם הגננות משלבים ידע ורעיונות ליישום. § בכל גן יתקיים יום שיא – יום חשיפה לקהילת ההורים במהלכו יוצגו התכנים ופינת ההפרדה. § במהלך העבודה עם הגננות והסייעות מושם דגש על שימוש חוזר בחומרים בתוככי הגן לשם האוריינות הסביבתית (שימוש בבריסטולים, נייר, לוחות שנה ישנים ועוד) ותלייתם ברחבי הגן, כמו כן שימוש חוזר בפסולות לעבודות היצירה והאומנות במהלך חגי ישראל וימי הולדת. § מושם דגש על צמצום השימוש בכלים חד פעמיים בגן עצמו ובמהלך אירועים משותפים עם ההורים (חגים וימי הולדת). § בכל גן הוצבו מכלים להפרדת פסולת. § בגנים הוצבו קומפוסטרים להפרדת פסולת אורגנית.