הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: -1
צפיות: -1
התכנית החינוכית-סביבתית באזור שהחלה בשנת הלימודים תשע"א פועלת ביוזמת המועצה המקומית והיחידה הסביבתית חולון-אזור ובסיוע המשרד להגנת הסביבה. התכנית נתפרסה על פני שנתיים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ובוצעה על ידי חברת קומיוניטי סביבה וחברה. השנה ממשיכה התכנית לפעול בבתי הספר.2 בתי ספר ביישוב הם "בתי ספר ירוקים" וכן גן אחד קיבל הסמכה ל"גן ירוק".

מטרות התכנית: 1. התכנית עוסקת באופן מעמיק בנושא בעיית הפסולת והחלופות ההתנהגויות הקיימות לפתרון ברמת הפרט והקהילה ובהתאמה ליעדים האסטרטגיים של אזור. 2. התכנית מתייחסת לפעילויות השבה ומיחזור של פסולת בהתבסס על היעדים של המשרד להגנת הסביבה ומובילה להגברת ההיכרות של תושבי אזור עם אפשרויות הפרדת הפסולת המתפתחים באזור. 3. התכנית כוללת פעילות חינוך והסברה בקבוצות אוכלוסייה מגוונות במטרה ולהגיע אל כלל האוכלוסייה באזור. היכן פועלת התכנית: התכנית פועלת בגני ילדים, בבתי ספר ובקרב כלל קהילת אזור באמצעות הסברה ואירועים קהילתיים.