הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
מל"א - מרחב למידה אחר , היא תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. המל"א ,מעניק לתלמידים בסכנת נשירה מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר בתוך בית הספר, במהלך כל ימות השבוע. התלמיד/ה יוצא/ת מכיתת האם למל"א על פי מערכת שעות אישית וקבועה המתאימה לצרכים שאותרו. התלמיד/ה מלווה על ידי מורה/ איש צוות קבוע וכך נוצרת הזדמנות לשינוי והתפתחות.

מה עושים במל"א? יוצרים קשר אישי בין התלמיד/ה והמורה/ איש הצוות. מתקיימת התבוננות והתחברות לכוחות וליכולות של התלמידים וכתוצאה מכך נוצרת אצלם תחושת מסוגלות . הצוות עוזר לילדים להרגיש שייכים ורצויים בבית הספר. מתקיים דיאלוג על הרגשות והחרדות המפריעים לילדים למצות את יכולתם כתלמידים. ניתן מענה לצרכים של התלמידים בחשיבה משותפת עימם. עבודה במקביל לכיתת האם :המטרה היא שילוב התלמידים בחזרה במסגרת הנורמטיבית - הכיתה. לכן מל"א היא מסגרת שפועלת במספר צירים במקביל: האחד הצרכים של התלמיד/ה והשני הנעשה בכיתה. המל"א יוצר את הגשר בין התלמיד/ה לכיתת האם. יחודיות התוכנית: התייחסות אל התלמיד כאינדיבידואל. קשר אישי והתאמה מירבית: העברת מסר של אכפתיות ומחויבות לסייע, מהמקום בו התלמיד/ ה נמצא/ת ובהתאם לצרכים. מודולריות - התאמת התוכנית לצרכים של התלמיד /ה בהתאמה למשאבים העומדים בפני בית הספר. למידה המל"א מתבצעת במקביל , ובהתאמה, לעבודה עם כיתת האם של התלמיד/ה וצוות המורים המלמדים אותו. דינמיות וגמישות - סוג המענה משתנה בהתאם לרמת הניתוק החל מהתייחסות פרטנית אינטנסיבית, דרך תגבור קבוצתי ועד לתמיכה פוחתת בעת השתלבות חזרה בכיתת האם. אוכלוסית היעד: תלמידים המצויים ברצף של תהליך הנשירה. אחדים נושרים בפועל וממעטים להגיע לביה"ס עד כדי ניתוק מלא ממנו ויש תלמידים בשלבי נשירה ראשוניים המאופיינים בהגעה בלתי סדירה לביה"ס. תלמידים בעלי קשיים לימודיים : פערים לימודיים , לקויות למידה וכתוצאה מכך גם הישגים לימודיים נמוכים. תלמידים עם קשיים רגשיים. תלמידים עם קשיים משפחתיים. תלמידים שהתנהגותם מאופיינת בתחושת ניכור כלפי בית הספר, חשדנות כלפי הסביבה, מעורבות בתופעות אלימות ודחייה חברתית. פרופיל התלמידים במל"א משקף קשיים אישיים רבים הניזונים מהקשיים המפורטים לעיל.אלה ילדים שכמעט לאורך כל חייהם האנשים המבוגרים סביבם אכזבו אותם. ילדים שברוב הסיטואציות המשמעותיות בחייהם לא ראו אותם, לא שמעו אותם ולא הבחינו בהם. אלו ילדים שחשים שהעולם וכל מה שמתנהל בתוכו לא נועד עבורם. מטרת העל: לצמצם את תופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך. יעדים: אינדבידואלי: מתן מענה ייחודי לכל תלמיד על פי צרכיו לשילובו כתלמיד נורמטיבי בתוך הכתה צוות מל"א : בניית צוות בבית הספר שמכוון למניעת נשירה של תלמידים. כלל ביה"ס: יצירת מחויבות של כלל בית הספר להפסקת תופעת הנשירה מערכת החינוך: הטמעת עולם הערכים ועקרונות העבודה של מל"א במערכת החינוך.