הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: -1
צפיות: -1
מלגות לסטודנטים תושבי מועצה מקומית אזור. רכזת הפרויקט במועצה - אילת גבע-כהן 03-6534521 במסגרת קידום החינוך וההשכלה הגבוהה באזור, אנו ממשיכים לקדם נבחרת סטודנטים לתואר ראשון, אשר יקבלו מלגת לימודים בגובה 3,000 ₪ לשנת לימודים אקדמית במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

פרויקט "מלאך ראשון" מלגות לסטודנטים תושבי מועצה מקומית אזור ראש המועצה מר אריה פכטר, פועל רבות להשגת המימון לפרויקט "מלאך ראשון", מתוך ראיית החשיבות של קידום ההשכלה הגבוהה בצעירי אזור. במסגרת המשך קידום החינוך וההשכלה הגבוהה באזור, אנו ממשיכים זו השנה הרביעית לקדם נבחרת סטודנטים לתואר ראשון.אנו מאמינים, כי נבחרת המלאכים שלנו תהווה את התשתית האנושית האיכותית בה אזור מעוניינת להשקיע בשנים הבאות. "מלאך ראשון" יתרום חמישים שעות התנדבות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית באזור (מחודש נובמבר עד יוני). הסטודנטים שייקחו חלק בפרויקט זה, יקבלו 3,000 ש"ח. מאחר ומספר המקומות מוגבל יש להגיש מועמדות על סמך הקריטריונים הבאים: א. תושבי אזור בשלוש השנים האחרונות (צילום ת.ז כולל ספח). ב. לימודים למסלול תואר ראשון בלבד המוכר ע"י המל"ג. ג. היקף לימודים של 21 שעות שבועיות לפחות. ד. שירות צבאי או שירות לאומי. טפסים שיש להגיש: 1. טופס הגשת מועמדות לקבלת מלגת לימודים 2015. 2. אישור לימודים לתואר ראשון והיקפם + קבלה על תשלום לימודים. 3. אישור שהלימודים מוכרים ע"י המל"ג. 4. צילום ת.ז כולל הספח. 5. אישור שירות צבאי או שירות לאומי. טפסים אלה יועברו לוועדת קבלה עד לתאריך 26/10/2014, בכפוף להגשת כלל הטפסים הנדרשים המפורטים באתר המועצה המקומית WWW.AZOR.ORG.IL, את הטפסים והמסמכים יש להגיש במעטפה סגורה לידי אילת גבע-כהן במחלקה לחינוך.