הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
מערכת החינוך באזור, השקיעה 400,000 ₪ בטכנולוגיות מידע ותקשורת במוסדות החינוך

מערכת החינוך באזור, בהובלתו של ראש המועצה מר אריה פכטר, עוברת מהפכת מידע ומאפשרת לבתי הספר נגישות אל מגוון גישות וסביבות למידה חדשניות המושתתות על טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT). הטמעת תחום התקשוב במערכת החינוך, מהווה מנוף לשינוי ארגוני, תכני ופדגוגי. במסגרת הזו מפותחים חומרי למידה חדשניים מעודכנים און ליין, שיטות הוראה חדשניות ומיושם תהליך הוראת למידה חדשני, הפורץ את גבולות הכיתה במרחב ובזמן, כלומר קבלת מידע בזמן אמת. חשיפה לטכנולוגיית המידע תאפשר צמצום פערים דיגיטאליים בין האוכלוסיות השונות ותאפשר השתלבות התלמידים בעולם הדיגיטאלי, בכל תחומי החיים. התכנית מחייבת את המועצה לבצע מספר דברים: 1. הקמת תשתיות פיזיות הכוללות מחשב נייד לכל מורה, מקרן בכל כיתה כניסת אינטרנט אלחוטי בבתי הספר. 2. רכישת אתרי תוכן לכל בתי הספר ופיתוח תכנים דיגיטאליים במקצועות הליבה בכל שכבות הגיל. 3. הקמת אתרים בית ספריים. 4. איש טכני פועל בצמידות לבתי הספר לצורך תחזוקה שוטפת. 5. הכשרת כוח ההוראה – הפיכת המורה ל"מורה מקוון" – מתן שיעורים מתוקשבים עם חוויה לימודית מדהימה כל השינויים הנ"ל, יקפידו על כך שהתלמידים יקיימו חוק וינהגו ביושר ובהגינות בסביבה המתוקשבת, כמו בכל סביבה אחרת שבה הם פועלים.