הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
תכנית לפיתוח מצוינות יישובית צומחת באזור

פרויקט מצוינות: הרציונל: מצוינות יישובית, החיונית לפיתוח הפוטנציאל האישי, והכוונת התלמידים להצטיין בלימודיהם ובחייהם ככלל. התוכנית פועלת החל משנת הלימודים תשס"ח בחטיבת הביניים רבין, לאחר שעות הלימודים מהשעה 16:00 עד 19:00. קבוצת חקר תפעל הח מהשעה 19:10 ועד 20:00 קהל היעד: התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'-ו', בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה.התוכנית נועדה להציב אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה. קבוצה זו תהווה את הקטר המושך אחריו את תלמידי השכבה כולה, מתוך מגמה ליצור תרבות של מצוינות בית ספרית ויישובית, הבאה לידי ביטוי, בתחום הלימודי, הערכי והחברתי. - טיפוח התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר. - פיתוח המודעות למצוינות כערך - להעניק לתלמיד מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית. - להגביר את המוטיבציה של התלמיד להבנת תופעות הטבע והעולם הסובב אותו, באמצעות חקר וניסוי. - לעודד את התלמיד ולחזק את בטחונו העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות. - להכין את התלמיד המצטיין לקראת התמודדות עם אתגרי המחר. - ליצור אדם בעל מודעות גבוהה בתחום לימודי ערכי וחברתי. תחומי הדעת: מרכז המצוינות מתמקד בתחומי דעת מגוונים כמדע, אמנות ויצירה, כישורי חיים, עם קורסים כגון: אמנות שבטית, עיצוב ואדריכלות, רופאים צעירים, מוזיקה, צילום, כימיה וקסמים, אוריגמי וגיאומטריה, קולנוע, אמנויות קרקס ופיזיקה, זואולוגיה ובעלי חיים. נבחרת המורים - המורים הנבחרים, הינם מהמובילים בתחומם, רחבי אופקים, יצירתיים, דינאמיים ופתוחים לרעיונות ולגישות חינוכיות חדשניות. בעלי יכולת לשמש כמנחים לתלמידים, לסמן לתלמידים את הדרך בה ילכו, אך לא לסלול אותה עבורם. להנחות ולכוון את התלמידים לחקור ולהגיע אל נבכי המדע בדרכם הם, לאחר ניסוי וטעייה. מחויבות אישית, נכונות למאמץ, השקעה ומוטיבציה גבוהים הינם מאפייני המורים במרכז המצוינות. נבחרת התלמידים: לתוכנית נבחרים תלמידים, בעלי פוטנציאל מכיתות ג'-ו', כאשר כל מועמד, נדרש להמלצת הנהלת בית הספר. הקריטריונים, הינם לימודיים והתנהגותיים להצטיינות. התהליך: לפני קבלתו לתוכנית, מתחייב כל תלמיד להשתתף בה מראשיתה ועד סופה הפרויקט נועד לענות על הצורך של העשרה איכותית בתחומי המדעים, החשיבה והתרבות, לילדים מצטיינים לימודית. המקום: הפרויקט מתקיים בימי חמישי, בחטיבת הביניים "רבין", כהמשך ליום הלימודים הפורמאלי.

 
על המצוינות בכמה מיליםאמנות שבטית לתלמידי ד' בסמסטר ראשון ו-ה' בסמסטר שנימסתורי הכימיה לתלמידי ה' והחטיבה בסמסטר ראשון ולתלמידי ג' וחט"ב בסמסטר שנימוזיקה לתלמידי ה' בסמסטר ראשון
צילום - לתלמידי ה', ו' וחטיבהרופאים צעירים לתלמידי ה', ו', וחטיבהעיצוב ואדריכלות לתלמידי ה' וחטיבהחוכמת המשחק לתלמידי ד'
קולנוע - לכיתות ו' וחטיבהאמנויות קרקס ופיזיקה - לתלמידי ג'-ד'תיאטרון - לתלמידי כיתות ד'זואולוגיה ובעלי חיים - לתלמידי ג'