הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
בית הספר "השבעה" מאזור נבחר להשתתף בפיילוט ספרים דיגיטאליים לתלמידי כיתות ה'-ו' - פיילוט חדשני שמשרד החינוך משיק בימים אלה ב-100 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ ומתוך 12 בתי ספר במחוז ת"א

בית הספר ילמד שלושה תחומי דעת (אנגלית, מתמטיקה ומקצוע בחירה נוסף) באמצעות ספרים דיגיטליים. הפיילוט מתבצע כשלב נוסף בתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, המיושמת במערכת החינוך זו השנה השלישית ברציפות,במסגרתו יתחייב בית הספר ללמד לפחות 2 תחומי דעת מתוך מתמטיקה, אנגלית ומדעים באמצעות ספרים דיגיטאליים. מנהלת בית הספר וצוות המורים, יתחייבו ל-30 שעות השתלמות בנושא ספרים דיגיטאליים וכן 30 שעות נוספות לספרים דיגיטאליים במקצועות הנלמדים. שר החינוך גדעון סער אומר: "100 בתי הספר שייקחו חלק בפיילוט, יהיו החלוצים וילוו במדידה והערכה, מתוך מטרה ברורה להמשיך ולשלב את כלל בתי הספר בדרך האפקטיבית ביותר".