הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 344

בתי ספר יסודייםבאזור קיימים 3 בתי ספר יסודיים, מהם 2 בתי ספר ממלכתיים ואחד ממלכתי דתי.חטיבת בינייםבאזור קיימת חטיבת ביניים אחת ממלכתית.

 
חטיבת הביניים ע"ש יצחק רביןביה"ס היסודי ממלכתי ע"ש "ג. יוספטל"ביה"ס היסודי ממלכתי "השבעה"ביה"ס היסודי ממלכתי-דתי "מימון"