הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
באתר שלפניך, תמצא פירוט על מערכת החינוך ומוסדותיה, לרבות מטרות, תכניות ויוזמות חינוכיות, הפועלות במערכות החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. >>> לחץ להמשך

מחלקת החינוך במועצה המקומית אזור, אחראית לאספקת תשתיות ארגוניות, תקציביות ומנהליות מתוך מטרה לאפשר הפעלה איכותית של מוסדות החינוך ביישוב. מערכת החינוך כולה, עובדת על פי תכנית עבודה שנבנית בשיתוף הרשות ומשרד החינוךומבוססת על יעדי מחוז תל אביב וצרכי היישוב. במהלך שנת הלימודים, אנו מקפידים על הטמעת תכניות העבודה, כשיגרה בעשייה היישובית. סה"כ תלמידים מגיל 3-18 - 2,234. מתוכם: במערכת החינוך היישובית שנת תשע"ג, לומדים 1,560 תלמידים ב-16 גנים, 3 בתי"ס יסודיים (2 מ"מ + 1 ממ"ד), ו-1 חט"ב. השנה, פתחנו 2 גנים חדשים בשכונת בנה ביתך ומתוכננים להיבנות 2 גנים נוספים בשנה הבאה. להלן מטרות יעדים תכניות ויזמות: מטרות ויעדים שיפור רמת החינוך - העלאה מתמדת של רמת החינוך תוך מתן הזדמנות שווה לכל תלמידי היישוב, למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם. שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים - שיפור הישגים לימודיים והגדלת אחוז התלמידים המסיימים בתי ספר תיכוניים והזכאים לתעודת בגרות, ע"מ שיוכלו להשתלב בעולם המחר וצמצום פערים לימודיים וחברתיים. מניעת נשירה - שיפור ההתמדה בלימודים וטיפוח יכולת האחזקה של בתי הספר, במטרה למנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך. מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - מתן מענה הולם ופרטני לתלמידים מתקשים, בעלי צרכים מיוחדים ומגוונים. שיפור סביבות למידה - שיפור מתמיד ופיתוח סביבות למידה וההוראה. שילוב טכנולוגיה מתקדמת בתהליכי למידה והוראה. פיתוח אקלים מיטבי - מיגור תופעות האלימות בבתי הספר. הפעלת תכניות מניעה לאורך כל שעות היום הן בפאן החינוכי והן בפאן הקהילתי. צמצום אלימות מבוקר עד ערב. החינוך לטיפוח הנוער - בדגש על מנהיגות צעירה, מעורבות ואחריות חברתית והתנדבות בקהילה. (מדריכי של"ח, תנועות נוער, מועצת נוער, מחוייבות אישית לקהילה, הכנה לצה"ל ועוד. בניית תוכנית מעברים מגני הילדים ליסודיים,מהיסודיים לחטיבה, מהחטיבה לתיכונים . הטמעת רפורמת ניהול עצמי במערכת בתי הספר - כל בתי הספר ביישוב עברו לניהול עצמי. חיזוק החינוך ממלכתי דתי ביישוב (מערכת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי) תקשוב והתאמת מערכת החינוך למאה ה 21-תכנית מחשוב מוסדות החינוך ושימוש בלומדות מתקדמותבמעבדות מחשבים, הקמת כיתות חכמות, מחשב נייד לכל מורה ושיעורים מתוקשבים במקצועות הליבה. מצוינות כערך יישובי- מיצוי הפוטנציאל האישי למצויינות מבוקר עד ערב העמקת חינוך מורשת וזהות יהודית במערכת החינוך היישובי העמקת תוכנית למנהיגות וערכים במערכת החינוך . אורח חיים בריא ופעיל צמצום אלימות מבוקר עד ערב - הקמת פורום נגד אלימות יישובי, סיירת הורים, מצלמות אבטחה ברחבי היישוב ועוד העמקת ההטמעה לזהירות בדרכים - העמקה בקרב כל האוכלוסייה, לרבות צוותי ההוראה, הצטיידות ושילוט מתאים. איכות הסביבה תכניות ופרויקטים מרכזיים ביישוב הרחבת טווח הגילאים לפרויקט המצוינות לתלמידי כיתות ד'-ח' המשך פיתוח חצרות מוסדות החינוך. תכנית מחשוב מוסדות החינוך ושימוש בלומדות מתקדמות במעבדות מחשבים, הקמת כיתות חכמות. תכנית יישובית לשיפור הישגים לימודיים במרכזי למידה לכל התלמידים בבתיה"ס היסודיים והתיכוניים, המאפשר לתלמידים המעוניינים בכך לשפר את הישגיהם הלימודיים בעלות נמוכה. פיתוח וטיפוח תכניות בלתי-פורמאליות לנוער המאתגר והנורמטיבי ביישוב כאתגרים בים, אילוף כלבים, לעוף רחוק ועוד תכניות תמיכה לילדים מתקשים, כמו תכנית "מל"א" (בחטיבה), תכניות אישיות, כיתת ליקויי למידה (ביסודי), מתן סייעות פדגוגיות בבתי הספר והגנים. המשך הפיתוח והטיפוח של המרכז הרב-תחומי. המשך יישום תכנית אב לחינוך בתחומים הפדגוגיים, הפיסיים והארגוניים. מיתוג יישובי חיובי - דרך עשייה חינוכית איכותית יישובית. פיתוח יוזמות פדגוגיות בגני הילדים פר"ח - העצמת והגדלת מספר החונכים איכות הסביבה - תכניות רב שנתיות, הפיכת מוסדות למוסדות ירוקים. זוזו - תכנית לעידוד פעילות ספורטיבית בבתי הספר. בהזדמנות זו, אבקש להודות לכל עובדי ההוראה העוסקים במלאכת קודש ההוראה ביישוב, ועל שיתוף הפעולה ההדוק שקייםבין הרשות לבין משרד החינוך מחוז ת"אבכבוד רב, סמי עטר מנהל המחלקה לחינוך