הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
לאחר קריאת ההסכם, עליכם למלא את הטופס המופיע להלן ולהעבירו למחלקה לחינוך לפקס שמספרו 03-5582026.להוצאת הטופס, הוא מופיע בשתי גירסאות. קובץ word, וקובץ pdf

הסכם השתתפות בפרויקט מצוינות – מ.מ. אזור 1. פרטי התלמיד המשתתף: ______________________________ __________________________ ________________ ____________ שם פרטי ומשפחה ת. זהות ת. לידה זכר/נקבה ____________________________________ ____________________________ ________________________ כתובת + מיקוד טלפון בבית נייד תלמיד ______________________________ ________________ ________________________________________ שם ביה"ס כיתה + מקבילה דוא"ל משפחה 2. פרטי ההורים: שם האב: ___________________ נייד: ___________________ שם האם: ___________________ נייד: ___________________ 3. עלות השתתפות בפרויקט: 1,600 ₪ (תלמידי ג', ד', ה', ו'). 1,500 ₪ (תלמידי חטיבה) ללא הסעה 4. אופן התשלום: א. כרטיס אשראי סוג כרטיס: ___________ תוקף כרטיס _________ סוג תשלום: אחד ו/או קרדיט ____ תשלומים מספר הכרטיס: שם בעל הכרטיס: _________________ ת.ז. _________________ נייד: ________________ ב. קופת המועצה – המחאות דחויות ותשלום במזומן. לשם כך עליכם להגיע למחלקה לחינוך במועצה ולקחת טופס לתשלום בקופה. 5. תיעוד - אנו מעוניינים לתעד במהלך השנה פעילויות לימודיות של תלמידי המרכז בצילומים וסרטונים. לצורך התיעוד, נבקש את אישורכם בכתב להעלות תמונות אלו במצגות, בלוחות המרכז, בפורטל החינוך ובעיתונות. הריני ______________________ את צילום בני/בתי _____________ וחשיפת תמונותיו/ה במדיה. מאשר/ת / לא מאשר/ת שם התלמיד/ה ========================================================================= אני מאשר/ת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בפרויקט מצוינות וכי אני מסכים/ה לתנאים המפורטים שבהסכם זה. ___________________ _________________ ________________ _____________ שם פרטי ומשפחה ת. זהות תאריך חתימה (מצוינות-הסכם השתתפות בפרויקט מצוינות)