הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: -1
צפיות: -1
בעיתון "כלכליסט" מיום ראשון ט"ז בחשוון תשע"ד, 20/10/13, התפרסמה כתבה הבודקת את ההשקעה פר תלמיד ברשויות המקומיות בחינוך וההשוואה בין הישגי התלמידים לגובה ההשקעה.

248 רשויות נבדקו. אזור נמצאת במקום ה-17 עם השקעה פר תלמיד בסך 9,459 ש"ח, גבוה מן הממוצע הארצי העומד על סך 4,266 ₪ פר תלמיד.הטבלה מציגה את ההשקעה של כל רשות מקומית בחינוך, מעבר לתקציבי החינוך הממשלתיים.