הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: -1
צפיות: -1
אנו מברכים, מוקירים וגאים על זכייתו של בית הספר "מימון" בפרס החינוך הארצי לשנת תשע"ד, על הישגיו בקידום יעדי החינוך הממלכתי-דתי. יישר כוח !!!

בית-ספר "מימון" מוביל בגאון ... בית הספר הממ"ד "מימון" באזור זכה בפרס משרד החינוך על הישגיו הנאים בקידום יעדי החמ"ד (חינוך ממלכתי-דתי), בחינוך חברתי-ערכי ייחודי ובקשר בלתי אמצעי עם הקהילה. בית-הספר מקדם איכות למידה ואקלים בראיה מערכתית, מציב מטרות ערכיות ופועל להשגתן באופן מיטבי, שיטתי ומובנה. בית הספר נותן מענה למגוון רחב של אוכלוסייה, תוך התייחסות לצרכי הפרט. אחת לשבוע, בימי ראשון, מתכנסים תלמידי בית-הספר למפקד חגיגי, בו מוכרזים מצטייני השבוע בתחומים שונים: ערכיים, חברתיים ולימודיים כאחד. כמו כן, מודיעים במפקד על מבצעי החמ"ד ולסיום, שרים בגאווה את המנון החמ"ד והמנון בית הספר. בבית-הספר, אף הוצגה תערוכה בנושא השנתי: "האחר הוא אני" וכל כיתה הדגישה הלכה – למעשה היבט אחד של הנושא, כגון: אמון, הקשבה, אחריות ועוד, ע"י הכנת תוצרים שונים ומגוונים. צוות בית הספר, בניצוחה של המנהלת עפרה פאר, פועל מתוך תחושת שליחות, עבודה שיתופית וחדוות עשייה. כולם ביחד וכל אחד לחוד, פועלים לקידום המטרות בשילוב קהילת בית הספר. בית הספר "מימון" מציב דגם ראוי של "בית חינוך כמשפחה" ואכן בית הספר זוכה לראות פירות מבורכים בעמלו, בצמיחה וגדילה מתמדת.