הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
תנאים להסכם השתתפות במרכז מצוינות יישובי – מועצה מקומית אזור

תנאים להסכם השתתפות במרכז מצוינות יישובי – מועצה מקומית אזור להלן מידע לגבי מרכז המצוינות: ‏‏‏04 ספטמבר 2014 ‏‏‏ט' אלול תשע"ד אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ג'-ו' משלושת בתיה"ס היסודיים. מקום הפעילות: חטיבת הביניים רבין תחילת הפרויקט: בימי חמישי, החל מתאריך 23/10/14 ועד 28/5/15, למעט בחופשות חגים וחופשת סמסטר. איסוף ופיזור: הגעת התלמידים למרכז המצוינות והחזרתם בתום הפעילות, היא באחריות ההורים בלבד. מערכת השעות שעות ימי חמישי 16:00-16:15 התכנסות עם ארז מנהל המצוינות בנושאי יצירתיות ו/או מנהיגות 16:15-17:30 יחידת לימוד ראשונה 17:30-17:50 הפסקה 17:50-19:00 יחידת לימוד שנייה 19:00 פיזור באחריות ההורים 19:10-20:00 קבוצות מחקר והעמקה במגוון נושאים בתוספת תשלום של 100 ש"ח עלויות: 1,500 ₪ *** למשלמים עד תאריך 18/9/14, תינתן הנחת רישום מוקדם בסך 5%. *** הורים ל-2 ילדים יקבלו 10% הנחה בגין הילד השני. דמי הרשמה: 150 ₪ דמי הרשמה שלא יוחזרו במקרה ביטול. אמצעי התשלום: כרטיס אשראי (תשלום אחד או קרדיט בלבד), המחאות או מזומן. (מצ"ב טופס התחייבות כספית). התשלום יתבצע על ידי ההורים, אך ורק בקופת המועצה, לאחר קבלת טופס מתאים לתשלום במחלקה לחינוך. הערה: במידה והתלמיד מעוניין להפסיק את השתתפותו בפרויקט המצוינות: א. לאחר 2 שיעורים כספכם יוחזר במלואו, למעט דמי הרישום בסך 150 ₪ ב. עד סוף חודש פברואר 2015, תהיו זכאים להחזר החלק היחסי, החל מהחודש העוקב. ג. החזר יינתן רק על פי הודעת ההורים על הפסקת הפעילות בכתב. את מכתב הביטול, יש למסור במחלקה לחינוך במועצה, או להעבירו לפקס 03-5582026, לידי נורית רז ולציין עליו תאריך. התאריך על המכתב, יקבע את סכום הזיכוי הכספי (עפ"י סעיף ב'). ד. לצורך זיכוי כספי, הנכם מתבקשים לצרף למכתב זה גם את הקבלה המקורית בגין התשלום למצוינות. ללא קבלה מקורית, לא יתאפשר החזר כספי בגין אי השתתפות. ה. החל מחודש מרץ, לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין אי השתתפות או ביטול. התלמיד חייב לעמוד בכללי התנהגות נאותים ושמירה על הציוד. במידה ויפר הכלל הנ"ל, המועצה תהא רשאית לטפל בכך בכל האמצעים החינוכיים הדרושים. מנהל מרכז מצוינות: ארז גרטנברג נייד: 052-6318866 מייל: ga.erez@gmail.com נורית רז טל': 03-6534523, מייל: nuritrz@azor.muni.il בברכת הצלחה ארז גרטנברג סימה פנדו מנהל מרכז מצוינות מנהלת המחלקה לחינוך (מצוינות-מצוינות תשעה--פרטים על פרויקט מצוינות הורים)