הודעות המחלקה לחינוך
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 350
בעיתון "כלכליסט" מיום ראשון ט"ז בחשוון תשע"ד, 20/10/13, התפרסמה כתבה הבודקת את ההשקעה פר תלמיד ברשויות המקומיות בחינוך וההשוואה בין הישגי התלמידים לגובה ההשקעה.
קרא עוד...
אזור שמה את ההתנדבות כערך עליון וכחלק מתפיסה חברתית קהילתית שמחנכת כבר מגיל צעיר לנתינה ולערבות הדדית. התוצאה היא שבשנים האחרונות ישנה עליה משמעותית במספר המתנדבים הן בקרב בני הנוער וילדים והן בקרב הבוגרים.התפיסה היא ההתנדבות היא אורח חיים והתוצאה היא מודל יישובי כולל שבו כולם מוזמנים לקחת חלק בהתנדבות.
קרא עוד...
סיירות הורים ביישובים, הוקמו במטרה לתרום לצמצום התנהגות מסוכנת של בני- הנוער, ולחזק את תחושת הביטחון האישי . מתנדבי הסיירת מסיירים באופן קבוע באזורי הבילוי, מדווחים על מפגעים ועל אירועים חשודים, ונותנים מענה לבני-נוער במצבי חירום וגם יוצרים הזדמנות לשוחח עמם בכל הקשור לשימוש בסמים ולשתיית אלכוהול .
קרא עוד...
ירידה משמעותית בדיווחי מקרי האלימות ברמה היישובית (עפ"י דיווחי המשטרה) לרבות פגיעה ברכוש והפרעות נערים בחודשי הקיץ. כמו כן, על פי נתוני המיצ"ב של משרד החינוך, בהם נבדק מדד הביטחון של התלמיד בביה"ס, נמצאים בתי הספר באזור מעל הממוצע הארצי.
קרא עוד...
חוברת הכנה לחידון מורשת
לפניך קובץ המכיל חומר הכנה לחידון מורשת יישובי:
קרא עוד...

תגובות: 0
צפיות: 607
אתר שורשים

תגובות: 0
צפיות: 1